SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERZAWIE
 
Kontakt z nami: www.spswierzawa.pl, tel. 75-713-53-97, gg 3167767. SKYPE: zszpswierzawa                               

  MENU:

powrót


  ZAPISY DO PRZEDSZKOLA
 

DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ŚWIERZAWIE

ogłasza

 
 
ZAPISY DO PRZEDSZKOLA W ŚWIERZAWIE

 NA ROK SZKOLNY 2018/19
 DZIECI W WIEKU OD 3 LAT

 
Rodzice, których dzieci obecnie uczęszczają do przedszkola składają
wniosek o kontynuację wychowania przedszkolnego
.

Formularze o zgłoszenie lub kontynuację można pobrać w Miejsko-Gminnym Przedszkolu
Publicznym w Świerzawie, w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Świerzawie,
ul. Dworcowa 3 lub ze strony internetowej przedszkola.

Wypełnione karty lub wnioski o kontynuację należy składać
w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Świerzawie,
od 10 marca do dnia 31 marca 2018 w godzinach 7.00-15.00.
KARTA ZAPISU DO PRZEDSZKOLA

PDF - pobierz

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 PDF (pobierz)
DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ŚWIERZAWIE

ogłasza

ZAPISY DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO
W STAREJ KRAŚNICY/DOBKOWIE

 
NA ROK SZKOLNY 2018/19
 
DZIECI W WIEKU OD 3 LAT

 

Rodzice, których dzieci obecnie uczęszczają do przedszkola składają
wniosek o kontynuację wychowania przedszkolnego.

 Formularze o zgłoszenie lub kontynuację można pobrać w Punkcie Przedszkolnym w Dobkowie,
w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Świerzawie, ul. Dworcowa 3.

Wypełnione karty lub wnioski o kontynuację należy składać
w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Świerzawie,
od 10 marca do dnia 31 marca 2018 w godzinach 7.00-15.00.


KARTA ZAPISU DO PRZEDSZKOLA

PDF - pobierz

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

PDF (pobierz) 

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERZAWIE