SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERZAWIE
 
Kontakt z nami: swierzawa.sp@wp.pl, tel. 75-713-53-97                               

  MENU:

powrót


  LEKCJA W MUZEUM PRZYRODNICZYM W JELENIEJ GÓRZE
 


W dniu 7 grudnia klasy VI "a" i VI "b" wspólnie z wychowawcami - Panią Lidią Czop
oraz Panem Adrianem Maćków wyjechały na wycieczkę do Muzeum Przyrodniczego,
które mieści się w Jeleniej Górze, przy ulicy Cieplickiej 11a.

Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze  utworzono i udostępniono 12 września 1954 roku
jako Muzeum Przyrodnicze w Cieplicach. Placówka powstała na bazie resztek
bogatych zbiorów Schaffgotschów, gromadzonych co najmniej od XVI wieku,
a przechowywanych do 1945 roku w klasztorze pocysterskim, Długim Domu
i pałacu Schaffgotschów w Cieplicach (księgozbiór, dzieła sztuki, militaria,
numizmatyka, sfragistyka, przyroda) i w pałacu Schaffgotschów w Sobieszowie (archiwalia).

Zbiory cieplickie zgromadzone w zespole poklasztornym w Cieplicach udostępniono
od 1834 roku. Kolekcje przyrodnicze w Długim Domu funkcjonowały
od 1920 roku jako muzeum. W tamtych czasach zwano je „Skarbcem Śląska”.

<relacja zdjęciowa>SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERZAWIE