SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERZAWIE
 
Kontakt z nami: swierzawa.sp@wp.pl, tel. 75-713-53-97                               

  MENU:

powrót


  ZIELONA SZKOŁA 2019 - POGORZELICA
 


Celem wycieczki to integracja grupy, działania wychowawcze związane z kształtowaniem
poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych,
poszerzanie wiedzy o funkcjonowaniu środowiska naturalnego,
rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów regionem nadmorskim,
kształtowanie postawy szacunku dla dziedzictwa kulturowego, efektywne współdziałanie w grupie.

Jak co roku pod opieką p. Adriana Maćków, pedagoga szkolnego p. Beaty Stępień
oraz nauczycielki matematyki p. Magdaleny Połowin dzieci nauczą się działać w grupie,
odbędą wiele wspaniałych lekcji w warunkach pozaszkolnych
i nauczą się ważnych umiejętności życiowych: życzliwości, empatii, tolerancji i otwartości,
 
a dodatkowo potrenują kompetencje miękkie takie jak:
umiejętność pracy w zespole, asertywność,
zdolność budowania kontaktów interpersonalnych,
samodzielność oraz zarządzanie swoim czasem, radzenie sobie ze stresem,
kreatywność i wiele innych!

W organizacji wyjazdu pomogli:

dyrektor szkoły p. Czesław Leśniak, Rada Rodziców,
sponsor p. Kałuża
oraz Rada Miejska Świerzawy

za co BARDZO DZIĘKUJEMY.

ORGANIZATORZY.

ORGANIZACJA, PRZYGOTOWANIE
CAŁODOBOWA (!) OPIEKA NAD GRUPĄ

Adrian Maćków, Magdalena Połowin,
Beata Stępień


 

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERZAWIE