SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERZAWIE
 
Kontakt z nami: swierzawa.sp@wp.pl, tel. 75-713-53-97                               

  MENU:

powrót


  WYCIECZKA EDUKACYJNA DO WARSZAWY
 


W dniach 3-5 kwietnia 2019 uczniowie klasy 6 "a" wraz z wychowawcą
Panem Adrianem Maćków oraz pedagogiem szkolnym Panią Beatą Stępień przebywali 
na wycieczce edukacyjnej w Warszawie zorganizowanej przez Szkołę Podstawową w Świerzawie.

Celem wyjazdu była integracja grupy, rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów,
kształtowanie postaw szacunku dla dziedzictwa kulturowego, prowadzenie zajęć edukacyjnych
w warunkach pozaszkolnych, efektywne współdziałanie w grupie, nauka ważnych umiejętności życiowych: życzliwości, empatii, tolerancji, otwartości. Wycieczka uatrakcyjniła
i urozmaiciła proces nauczania i wychowania oraz umożliwiła dokonanie korelacji międzyprzedmiotowej.

Pobyt na wycieczce to uczenie się przez działanie, przeżywanie, odkrywanie w myśl przysłowia Konfucjusza:

„Powiedz mi a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić a zrozumiem”

Człowiek najlepiej uczy się poprzez udział i doświadczanie,  emocje i pytania jakie temu doświadczaniu towarzyszą. (Więcej cytatów w NOWYM DZIALE).


 ORGANIZATORZY

Adrian Maćków, Beata Stępień<więcej zdjęć>


album
 

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERZAWIE