SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERZAWIE
 
Kontakt z nami: swierzawa.sp@wp.pl, tel. 75-713-53-97                               

  MENU:

powrót


  GMINNY KONKURS OTWP 2019
 

28 lutego 2019 r. w Szkole Podstawowej w Świerzawie odbył Gminny Konkurs
XLII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. ,,Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Uroczystego otwarcia turnieju dokonał Pan Paweł Kisowski - burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa
oraz Pan Czesław Leśniak-dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Świerzawie.

Wśród gości zaproszonych byli: Pani Romana Kaszubowska i Jolanta Krakowska
- wicedyrektorki Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Świerzawie
oraz Pan Waldemar Kwieciński - wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Złotoryi.
Przewodniczącym jury był mł. kap. Marcin Kościuk - PSP w Złotoryi.

W turnieju uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu,
Szkoły Podstawowej w Nowym Kościele oraz Szkoły Podstawowej w Świerzawie
w 2 grupach wiekowych. Jury na podstawie testu wiadomości i eliminacji ustnych
wyłoniło laureatów, którymi są:

 
I grupa wiekowa
(klasy IV – VI):

I miejsce - Michał Lichoś (SP Świerzawa)
II miejsce - Lena Flisak (SP Świerzawa)
III miejsce - Wiktoria Moryc (SP Świerzawa)

 
II grupa wiekowa
(klasy VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum):
 

I miejsce - Kornelia Zdziechowicz (oddział gimnazjalny SP Świerzawa)
II miejsce - Karol Majdak (SP Świerzawa)
III miejsce - Dominik Szymków (Sp Sokołowiec)


Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów
w kolejnych etapach konkursu!

 ORGANIZATOR

nauczyciel doradztwa zawodowego, edb,
informatyki
, fizyki,techniki

Piotr Melnarowicz
 

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERZAWIE