SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERZAWIE
 
Kontakt z nami: www.zszpswierzawa.prv.pl, tel. 75-713-53-97, gg 3167767. SKYPE: zszpswierzawa                               

  MENU:

powrót  GALERIA - rok szkolny 2017/18:
 


1. Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży (LAS).
2. Pasowanie na ucznia 2017/2018.
3. Aktywne ferie.
4. Walentynki 2018.
5. Eliminacje do OTWP.
6. Zielona Szkoła 2018 - Niechorze.
7. XIX Gminny Konkurs Ekologiczny - 23 maja 2018


Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży (LAS)

Szkoła Podstawowa w Świerzawie zakończyła projekt "LEŚNA AKADEMIA SPORTU"
OLIMPIADĄ SPORTOWĄ w Dobromierzu. Projekt współfinansowany był
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej i Ministerstwa Sportu i Turystyki.

CELEM  PROJEKTU BYŁO:

- promowanie aktywności ruchowej dzieci i młodzieży z terenów wiejskich,
 - przedstawienie różnych sposobów i możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego,
- kształtowanie zdrowego stylu życia

W tej edycji olimpiady sportowej wzięło udział dziewięć szkół podstawowych
z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa dolnośląskiego.

Gośćmi specjalnymi olimpiady byli znani sportowcy reprezentanci Polski w LEKKIEJ ATLETYCE:

Sebastian Chmar- wieloboista oraz Paweł Januszewski - 400 mpp
(bieg na 400m przez płotki).

OPIEKUNKI:

 Krystyna Roś, Beata Stępień


UWAGA - PROJEKT EDUKACYJNY

Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży (LAS) to projekt edukacyjny
dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, którego celem jest promocja aktywności ruchowej
wśród uczniów, poprzez organizację dodatkowych zajęć sportowych,
odbywających się w szkole i na świeżym powietrzu.

                Od czerwca 19 uczniów naszej szkoły uczestniczy w zajęciach
realizujących założenia programowe programu LAS.
Zajęcia  odbywają się w formie treningów sportowych, które obejmują szereg gier i zabaw lekkoatletycznych, takich jak: tor przeszkód: drabinka koordynacyjna,
bieg przez płotki, rzut oszczepem młodzieżowym do celu,
trójskok w strefach czy bieg sztafetowy, połączonych z quizem wiedzy o sporcie.

Treningi prowadzone są przez nauczyciela wychowania fizycznego
Krystynę Roś, która  ma do swojej dyspozycji odpowiednie materiały dydaktyczne
oraz została wyposażona w sprzęt sportowy do realizacji zajęć,
który po ich zakończeniu, przekazany zostanie do dyspozycji szkoły.

Cykl zajęć w szkole będzie zwieńczony olimpiadą sportową z udziałem gwiazd sportu – polskich
mistrzów w konkurencjach lekkoatletycznych.

Olimpiada sportowa z udziałem uczniów Szkoły Podstawowej w Świerzawie
odbędzie się 28.09.2017 r. w Dobromierzu.

Projekt współfinansowany jest z Ministerstwa Sportu i Turystyki, partnerem projektu
jest Polski Związek Lekkiej Atletyki i projekt „Lekkoatletyka dla każdego”.

Pomysłodawcą i głównym wykonawcą projektu jest Fundacja Europejski
Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju
polskiej wsi od ponad 25 lat. Działania EFRWP skupiają się przede wszystkim
na wsparciu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz działaniach edukacyjnych i społecznych
skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie.

Więcej informacji o Fundacji EFRWP można znaleźć tutaj: http://efrwp.pl
Szczegóły projektu Leśna Akademia Sportu: http://efrwp.pl/edukacja
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERZAWIE