SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERZAWIE
 
Kontakt z nami: www.spswierzawa.pl, tel. 75-713-53-97, gg 3167767. SKYPE: zszpswierzawa                               

  MENU:

powrót


  SETNA ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
 

AKCE, PROJEKTY, PROGRAMY, KAMPANIE W NASZEJ SZKOLE

Z OKAZJI 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległościO 100- LECIU ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ NA MATEMATYCE

 
Czy to możliwe? Tak… dnia 14 grudnia odbył się Turniej matematyczny dla klas IV i V.
Każdą klasę reprezentowała trzyosobowa drużyna:

Kl. IV "a"

Kl. IV "b"

KL.IV "c": Kacper Żurowski, Emilia Pacewicz, Alicja Dymańska

KL. V "a": Emilia Zabiegło, Lena Flisak,

KL.V "b": Michał Szklarek, Laura Nowak, Milena Połowin

Kl. V "c": Igor Chlebosz, Maja Zembol, Marcin Janas

 

Zadaniem każdej drużyny było rozwiązanie 10 zadań matematycznych. Wyniki tych zadań nie były przypadkowe, odpowiadały bowiem datom 10 ważnych wydarzeń z ostatnich 
100 lat z dziejów Polski. Następnie uczniowie uporządkowali wydarzenia
historyczne chronologicznie, a pani Anna Wieczorek skomentowała krótko każde z nich.
W ten sposób uczestnicy turnieju matematycznego oraz widzowie poznali najważniejsze
wydarzenia ze współczesnej historii Polski. Programowo z wiedzą tą spotkają się dopiero za kilka lat.

Turniej zakończył się krótkim testem historycznym, z którego wyniki wliczały się do ogólnej punktacji.
Na poziomie klas IV wygrała drużyna z klasy IV "c", a na poziomie klas V- drużyna z klasy V "c".

Różnice w punktacji były minimalne. Tak więc każda z drużyn spisała się doskonale.
Uczestnicy turnieju sprawnie bawili się matematyką ucząc się historii.

Organizatorki turnieju:

Barbara Dyka, Anna Wieczorek

<więcej>


KONKURS "PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA"

Najmłodsi uczniowie naszej szkoły postanowili uczcić obchody
100-lecia Niepodległości Polski twórczością plastyczną. Na konkurs organizowany
przez MSU nadeszło 45 prac uczniów klas 0-III z terenu Gminy Swierzawa.

Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim wyróżniony.

WYNIKI:

W kategorii klas 0-I:

I miejsce
Natalia Drelich (SP Nowy Kościół)
II miejsce
Inka Maj (SP Świerzawa)
III miejsce
Hanna Dolecka (SP Świerzawa)

W kategorii klas II-III:

I miejsce
Maja Woś (SP Sokołowiec)
II miejsce
Emilia Zdziechowicz (SP Świerzawa)
III miejsce
Ilona Pietrucha (SP Świerzawa)
III miejsce
Krzysztof Grzybczyk (SP Sokołowiec)


ORGANIZATORKA

opiekunka Małego Samorządu Uczniowskiego

Izabela Malcherowicz

   

   


APELE Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Dnia 9 listopada 2018 w Szkole Podstawowej w Świerzawie przy ul. Dworcowej 3
oraz Reymonta 22 odbyły się apele pod hasłem „100 lat Polski niepodległej”.

Uczniowie klas drugich, zaprosili gości w muzyczną podróż przez wydarzenia,
które przez lata budowały naszą narodową tożsamość i cementowały wiarę w to,
że wolność jest wartością, o którą nieprzerwalnie warto walczyć.

Apel przy ul. Dworcowej 3 rozpoczęto uroczystym i dostojnym tańcem - "POLONEZEM".
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z przebiegu uroczystości.

PRZYGOTOWANIE APELU
przy ul. Dworcowej 3:


Anetta Baran, Anna Chlebosz, Dorota Kowalczyk
Izabela Malcherowicz, Grażyna Nowak,
Małgorzata Wojciechowska

=====PRZYGOTOWANIE APELU
przy ul. Reymonta 22:


Adrian Maćków, Anna Wieczorek

=====

Uczniowie naszej szkoły, wraz z nauczycielami, podczas uroczystego apelu o godz. 11.11
odśpiewali 4-zwrotkowy hymn narodowy, by w ten sposób,
podobnie jak 24 tysiące innych placówek edukacyjnych
w naszym kraju, uczcić 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Akcję "Rekord dla Niepodległej" zainicjowało Ministerstwo Edukacji Narodowej,
wraz z Radą Dzieci i Młodzieży przy MEN. Jej celem było wspólne zaśpiewanie
4-zwrotkowego hymnu narodowego przez uczniów i nauczycieli przedszkoli i szkół
w kraju i za granicą. Akcja rozpoczęła się dziś wszędzie o symbolicznej godzinie 11.11.

W naszym Zespole Szkolno-Przedszkolnym uczymy hymnu już od przedszkola,
więc z dumą możemy powiedzieć,  
że nie było to trudne wyzwane.
Taką mamy tradycję w naszej szkole,
czcimy każde święto narodowe
i zawsze z tych okazji odbywają się uroczyste apele przed danym świętem.


PROJEKT "BOHATERON W TWOJEJ SZKOLE"

link: www.bohateronwtwojejszkole.pl 

BohaterON w Twojej Szkole to część ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej.
Podjęte działania są odpowiedzią na ogromny sukces dwóch edycji projektu BohaterON
– włącz historię!, a w szczególności reakcją na rosnące zainteresowanie prowadzonymi
w ramach akcji działaniami edukacyjnymi.

Kampania ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników
Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych, symbolicznych
kartek dystrybuowanych na terenie całego kraju.

Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców,
wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne
oraz budować wrażliwość społeczną.

Nauczyciele naszej szkoły podejmują wielei aktywnośc dotyczących wychowania
patriotycznego dzieci i młodzieży w setną rocznicę odzyskania niepodległości. 

SZKOLNI KOORDYNATORZY:

nauczyciele historii
Projekt edukacyjny DYKTANDO NIEPODLEGŁOŚCIOWE „Po polsku o historii”...

 
realizowany jest od 2013 roku. Początkowo adresowany był tylko do uczniów
województwa małopolskiego. W bieżącym roku organizatorzy postanowili zaprosić
do udziału w konkursie dzieci i młodzież aż z sześciu województw.

 W roku szkolnym 2018/2019 konkurs odbył się w trzech kategoriach wiekowych:
klasy IV – VI szkoły podstawowej, klasy VII- VIII szkoły podstawowej i gimnazja
oraz szkoły ponadgimnazjalne. Uczniowie rywalizują w ramach jednego województwa.

Pisanie tradycyjnego dyktanda to okazja do uczenia się historii i refleksji nad językiem ojczystym.
W tekstach do napisania pojawiają się postacie i wydarzenia związane
z odzyskaniem niepodległości przez Polskę.

Wartością konkursu jest również świadomość przynależności do wielkiej wspólnoty osób
piszących „po polsku o historii” w tym samym czasie. Tegoroczny udział w konkursie
to także próba ustanowienia rekordu w zakresie liczby osób piszących dyktando jednocześnie
(projekt został zgłoszony do polskiego przedstawiciela Księgi Rekordów Guinnesa). 

9 października b. r. w naszej szkole przeprowadzono eliminacje szkolne,
w których wzięło udział 40 uczniów. Aby zakwalifikować się do etapu wojewódzkiego,
należało uzyskać co najmniej 75 % punktów.  Wysokie wyniki trojga naszych uczniów
to powód do radości.

Gratulujemy:

Michałowi Kurowskiemu (kl. VI "b")
Milenie Połowin (kl. V "b")
Karolowi Majdakowi (kl. VIII "b").

 Prace w/w uczniów będą weryfikowane.

Dolnośląska Komisja Konkursowa może zakwalifikować do finału tylko po 60 uczniów
z danej kategorii wiekowej. Bardzo wysoki wynik w etapie szkolnym nie gwarantuje
udziału w etapie wojewódzkim, bo uzależniony jest od wyników wszystkich piszących
w danej kategorii wiekowej.

 Finał wojewódzki zaplanowano na 7 listopada.

 
Źródło: http://www.dyktando.hostingasp.pl


SZKOLNY KOORDYNATOR:

nauczycielka j. polskiego, muzyki,
plastyki
Agnieszka Krupienia-Jaros

 


GAZETKI ŚCIENNE O HYMNIE POLSKI

Hymn Polski, czyli Mazurek Dąbrowskiego to polska pieśń patriotyczna,
która powstała w 1797 roku, a od 26 lutego 1927 jest oficjalnym hymnem państwowym Rzeczypospolitej Polskiej. Ponownie zatwierdzono ją w jeszcze 1948 roku.
Autorem tekstu Hymnu jest Józef Wybicki, twórca melodii pozostaje nieznany.

===

Tę historię każdy Polak zna, albo przynajmniej powinien znać, od dziecka.
Lombardia, lipiec 1797 roku, Józef Wybicki trafia do kwatery Legionów Polskich we Włoszech.
Tysiące legionowych serc jednoczy nadzieja na walkę o wolną Polskę u boku Napoleona.
Znalazłszy się pośród polskich mundurów, sztandarów i żołnierskich ognisk,
słysząc ojczysty język, Wybicki ulega nastrojowi chwili.

W tych okolicznościach, właściwie na poczekaniu, powstaje „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech”.

Parę tygodni później generał Jan Henryk Dąbrowski, twórca Legionów i przyjaciel Wybickiego,
napisze w liście do niego: „Żołnierze do Twojej pieśni coraz więcej gustu nabierają”.
Parę miesięcy później pieśń przekroczy granice zaborów, będzie też witać w 1806 roku
wkraczających do Poznania z wojskiem Dąbrowskiego i Wybickiego.
Polacy śpiewają ją podczas kolejnych powstań i wojen.
W II Rzeczypospolitej, kiedy przestają już być narodem bez kraju,
„Pieśń Legionów” zostaje hymnem państwowym – choć nie od razu
i nie bez zmian względem pierwotnego tekstu.

===

Hymn Polski, podczas jednego z kursów literatury słowiańskiej w Paryżu,
tak opisywał Adam Mickiewicz (26.04.1842 r.):
"Sławna pieśń legionów polskich poczyna się od wierszy, które są godłem historii nowej:

Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Słowa te mówią, że ludzie mający w sobie to,
co istotnie stanowi narodowość, zdolni są przedłużać byt swojego kraju
niezależnie od warunków politycznych tego bytu,
i mogą nawet dążyć do urzeczywistnienia go na nowo...".

===

Początkowo Hymn Polski nosił tytuł "Pieśń Legionów Polskich we Włoszech",
później zmienił się na "Mazurek Dąbrowskiego" lub "Jeszcze Polska nie zginęła".
Tekst został ułożony przez Józefa Wybickiego w Reggio nell'Emilia (niedaleko Bolonii),
w ówczesnej Republice Lombardzkiej (Wlochy), pomiędzy 16 a 19 VII 1797 roku.

Józef Rufin Wybicki - herbu Rogala, to potomek rodu osiadłego w XVI wieku na Pomorzu
(on sam pochodził z Będomina). Był poetą, dramatopisarzem, kompozytorem, prawnikiem,
dyplomatą i działaczem politycznym, uczestnikiem konfederacji barskiej i powstania kościuszkowskiego. W lipcu 1797 roku przyjechał do Lombardii jako współorganizator Legionów Polskich
generała Jana Henryka Dąbrowskiego (powstających przy armii francuskiej
Napoleona Bonaparte). Pieśń Legionów Polskich we Włoszech została napisana
przez Wybickiego dla uświetnienia uroczystości pożegnania odchodzących z Reggio legionistów
i tu została odśpiewana po raz pierwszy.

===


Mazurek Dąbrowskiego towarzyszył Polakom we wszystkich bitwach kampanii napoleońskiej,
a także w 1806 roku, kiedy to Dąbrowski w aurze zwycięzcy znalazł się w Wielkopolsce.
Kiedy nadszedł czas Księstwa Warszawskiego, wówczas pieśń Legionów Polskich we Włoszech
stała się jakby nieoficjalnym hymnem.

Po upadku Napoleona, w nowo utworzonym Królestwie Polskim
pod zarządem księcia Konstantego, brata rosyjskiego cara,
próbowano usunąć tę pieśń z narodowej pamięci.

Ale już od powstania listopadowego 1831 roku znów powszechnie ją śpiewano,
jako jedną z najpopularniejszych pieśni patriotycznych.

===

Pieśń, rozpoczynająca się słowami "Jeszcze Polska nie zginęła...", towarzyszyła życiu narodu,
zrywom powstańczym i rewolucyjnym, okresom żałoby narodowej i chwilom obudzonych nadziei.
W pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości żadna z pieśni patriotycznych
nie została oficjalnie uznana za hymn państwowy.
Po dojściu do władzy eks-legionistów, uważających się za spadkobierców idei i czynu żołnierzy Dąbrowskiego, Mazurek został oficjalnie uznany za hymn państwowy.

===

W trakcie II wojny światowej pieśń ta była symbolem polskości i wyrazem wiary w zwycięstwo.
Mazurek Dąbrowskiego był śpiewany w oddziałach partyzanckich,
w polskich formacjach wojskowych na wszystkich frontach,
przez odtwórców "zakazanych piosenek" na ulicach okupowanych miast.
Po zakończeniu wojny zajął bezspornie swoje dawne miejsce.

===

Publicznie hymn państwowy wykonuje się lub odtwarza w szczególności
w czasie uroczystości oraz świąt i rocznic państwowych.
Podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu państwowego obowiązuje
zachowanie powagi i spokoju. Osoby obecne podczas publicznego wykonywania
lub odtwarzania hymnu stoją w postawie wyrażającej szacunek,
a ponadto mężczyźni w ubraniach cywilnych – zdejmują nakrycia głowy,
zaś osoby w umundurowaniu obejmującym nakrycie głowy,
niebędące w zorganizowanej grupie – oddają honory przez salutowanie. 

Poczty sztandarowe podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu
oddają honory przez pochylenie sztandaru. Przepisy wydane na podstawie ustawy
określają zachowanie się osób w umundurowaniu, występujących w zorganizowanej grupie.
Hymn Rzeczypospolitej Polskiej wykonywany lub odtwarzany w sposób
zapewniający im należną cześć i szacunek.
W szczególności zabrania się wykonywania hymnu ze zmienioną melodią lub tekstem.

===

Po odzyskaniu niepodległości "Mazurek Dąbrowskiego" nie od razu stał się hymnem narodowym.
Miał sporą konkurencję ze strony takich utworów jak "Boże, coś Polskę",
"Warszawianka", "Rota" czy "Legiony".
Różne czynniki wpłynęły na to, że nie zdecydowano się na któryś z tych utworów.
Dla przykładu "Rota" została odrzucona z powodu swojego tekstu.

===

Największą konkurencją dla "Mazurka Dąbrowskiego" była pieśń "Boże, coś Polskę".
Ostatecznie 15 października 1926 r. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
uznało "Mazurka Dąbrowskiego" za obowiązkową do śpiewania w szkołach.
Jednak oficjalnie hymnem pieśń ta stała się 26 lutego 1927 r.
na mocy okólnika wydanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

===

"Mazurek Dąbrowskiego" w niezmienionej formie przetrwał czasy komunizmu w Polsce.
Zapis o tym, że jest on hymnem narodowym, znalazł się nawet w Konstytucji PRL z 1952 roku.
Także w obecnie obowiązującej konstytucji z 1997 roku "Mazurek Dąbrowskiego"
jest zapisany jako oficjalny hymn. Natomiast w ustawie o godle, barwach i hymnie RP
wymieniany jest jako jeden z symboli Polski.

===

"Mazurek Dąbrowskiego" towarzyszył Polakom w najcięższych momentach,
gdy nie mieliśmy własnego kraju. Śpiewano go także wtedy, gdy Polska się odrodziła,
lecz dalej musiała walczyć z wrogami zewnętrznymi.
Jednocześnie słowa "Mazurka" są najbardziej neutralne spośród pieśni,
które z nim konkurowały, a przy tym napawają uczuciem patriotyzmu i woli walki,
która w tamtych okresie była bardzo potrzebna.
Nawiązują także do postaci silnie związanych z losami Polski, jak hetman Czarnecki czy Napoleon.

<źródło2>

<źródło1>


TEKST HYMNU POLSKI

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.


Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

 Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.


Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany
- Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.


Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

 


SZKOLNE KONKURSY 


"POLSKA - NASZA OJCZYZNA" - 25 kwietnia 2018
Wyniki konkursu:

Kategoria - klasy 0 -1:

1 miejsce - Ilona Pietrucha
2 miejsce - Julia Pietrzak
3 miejsce - Hanna Jamrozy

Kategoria - klasy 2- 3:

1 miejsce - Kacper Żurowski
2 miejsce - Hanna Zabiegło
3 miejsce - Nikola Jurczyk


Wyróżnienia:


Hanna Dolecka, Amelia Żukowska, Agata Kuziemko, Oliwia Kaniecka. Gratulujemy wszystkim laureatom. 

Organizatorki konkursu

Anetta Baran, Małgorzata Wojciechowska


SZKOLNE APELE O TEMATYCE POLSKI

W piątek 10 listopada 2017 r.w naszej szkole odbył się
uroczysty apel z okazji 99 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Wystąpili uczniowie z klasy 7 "b" oraz działający w szkole Żeński Chór Wokalny.

PRZYGOTOWANIE APELU

nauczycielka muzyki - Dorota Drozdek
nauczycielka historii - Anna Wieczorek


 

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERZAWIE