SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERZAWIE
 
Kontakt: www.spswierzawa.pl, tel. 75-713-53-97                                

  MENU:

Archiwum szkoły

100-lecie odzyskania niepodległości

Bezpieczny Internet

Dokumenty szkolne

E-podręczniki.pl

Grono pedagogiczne

Innowacja - wycieczka

Prawa dziecka


SYMBOLE NARODOWE POLSKI:

GODŁO

FLAGASYMBOLE ŚWIERZAWY:

HERB

FLAGANASZE DYPLOMY
I CERTFIKATY:NASZE PROGRAMY I AKCJE:

KAMPANIA "MÓJ SMARTFON, MÓJ MAŁY ŚWIAT - klikam z głową"


1logo

Międzynarodowy Konkurs Informatyczny "Bobr"


Dziecko w Sieci

sieciaki

1

  SZKOLNE AKTUALNOŚCI
 INFORMACJA

W dniu 16.10.2018 (wtorek) w godzinach od 16.00 do 17.00 w Szkole Podstawowej w Świerzawie
przy ul. Dworcowej 3 oraz Reymonta 22 odbędą się konsultacje nauczycielskie,
na które zapraszam Rodziców.

DYREKTOR


OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA SPOŁECZNA
 "MÓJ SMARTFON, MÓJ MAŁY ŚWIAT - klikam z głową"

W naszej szkole trwa Ogólnopolska Kampania Społeczna pod nazwą
"Mój smartfon-mój mały świat".

Zajęcia odbędą się 15 i 26 października. W trakcie spotkania uczniowie dowiedzą się,
jak bronić się przed wirusami
oraz jak nie narażać rodziców na niepotrzebna wydatki
w trakcie korzystania z internetu oraz co to jest hejt i jak reagować,
gdy natkną się na niego w internecie. 

Otrzymają wiedzę na temat odpowiedzialnego korzystania ze smartfonów
oraz
jakich informacji lepiej nie zamieszczać w sieci
i jak ochronić
swój smartfon lub komputer przed atakiem wirusów.

Spotkania prowadzone są przez pracowników Urzędników Komunikacji Elektronicznej.


KAMPANIA "MÓJ SMARTFON, MÓJ MAŁY ŚWIAT - klikam z głową"

źródłohttp://www.cik.uke.gov.pl/moj-smartfon-moj-maly-swiat-19896

<czytaj więcej DZIALE>


SZKOLNY KOORDYNATOR


nauczyciel informatyki i matematyki
Adrian Maćków
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

W dniu 12 października 2018 odbył się uroczysty apel z okazji
Dnia Edukacji Narodowej - program artystyczny w wykonali uczniowie z klas V i VII,
 którzy zostali przygotowani przez panie nauczycielki: Krystynę Roś, Halinę Górecką.
 ---

Z okazji DEN uczniowie klasy III wraz z wychowawcą przygotowali program artystyczny.
W tym dniu uczniowie z klas I zostali uroczyście pasowaniu na ucznia.
Życzymy Wam samych 6.

Maly Samorząd Uczniowski
MIĘDZYNARODOWY KONKURS INFORMATYCZNY "BÓBR" 2018

Bóbr to polska nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu
Bebras z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Pod adresem
http://www.bebras.org/ znajduje się strona Konkursu Bebras.

Konkurs Bóbr jest adresowany do uczniów we wszystkich typach szkół.
Udział w Konkursie nie jest związany z żadna opłatą.

Cele konkursu

Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego i komputacyjnego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych. W szczególności konkurs ma na celu:

- zwiększenie zaangażowania uczniów w stosowaniu komputerów i technologii informacyjnej
   podczas  poznawania różnych dziedzin od samego początku pobytu w szkole, przyczynianie
   się do rozwoju  i kształtowania twórczego podejścia przy zdobywania wiedzy i umiejętności,

- sprzyjanie wyrównywaniu szans stosowania tej technologii w grupach posiadających dostęp
  do komputerów, jak i nie mających takiego dostępu,


- zachęcanie uczniów do zdobywania umiejętności potrzebnych w ich życiu osobistym
   i w przyszłej pracy zawodowej
.

Posługiwanie się technologią niesie w sobie wiele ważnych aspektów poznawczych, społecznych i kulturowych. W konkursie mocno akcentowane są elementy międzykulturowe i europejskie.


Konkurs "Bóbr 2018" odbędzie sie 15 listopada, w godz. 12.00-13.00
klasy IV-VI (kat. Benjamin).

SZKOLNY KOORDYNATORZY

nauczyciele informatyki


OKOLE ZDOBYTE!

Dnia 11 października 2018 drugoklasiści pod wodzą leśniczych
wyruszyli zdobywać swój drugi szczyt - Okole. Po półtoragodzinnej wspinaczce
dotarliśmy do celu - zdobyliśmy szczyt 💪.
Na górze troszkę wiało, ale dobre humory nas nie opuściły.
W drodze powrotnej panowie leśnicy przygotowali dla nas ognisko.
Z niecierpliwością czekamy już na kolejną wyprawę.
Przed nami już tylko Ostrzyca
UWAGA - SUKCES

Nasza szkoła została zakwalifikowana do dofinansowania 5000 zł na realizację
 projektu edukacyjnego, pod hasłem: „My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy”
prowadzonym przez NBP w Warszawie.

W ramach przedsięwzięcia 100 szkół otrzyma dofinansowanie w wysokości 5 tys. zł
na realizację wydarzenia promującego polskie osiągnięcia ekonomiczne i gospodarcze
po odzyskaniu niepodległości.


W ramach projektu uczniowie będą:

a) uczestniczyć  w zajęciach edukacyjnych w zakresie ekonomii, bankowości i przedsiębiorczości    
     prowadzonych na wrocławskich uczelniach oraz w Oddziale Okręgowym NBP we Wrocławiu,

b) uczestniczyć w dwudniowej wycieczce po Warszawie zwiedzając m.in.: Centrum Pieniądza w NBP,   
     Muzeum Powstania Warszawskiego, Centrum Nauki Kopernik,  Warszawską Starówkę, Łazienki
     Królewskie z przewodnikiem,

c) uczestniczyć w wycieczce po Wrocławiu z przewodnikiem,

d) brać udział konkursach takich jak:

- "Międzyszkolny Konkurs na Prezentację Multimedialną"
na temat: „Historia pieniądza i bankowości w świetle
100–lecia odzyskania niepodległości przez Polskę”,

- "Konkurs Wiedzy z Wykorzystaniem Aplikacji Komputerowych i Multimedialnych"
takich jak: TESTICO i MAKE TEST 2.0. oraz kodów QR.

                Dla najlepszych uczniów przewidziane są atrakcyjne nagrody. Zapraszamy wszystkim do czynnego udziału w realizacji projektu.

Zadanie konkursowe poległo na opracowaniu i organizacji wydarzenia szkolnego
poświęconego popularyzacji największych polskich osiągnięć ekonomicznych i gospodarczych
po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Dokonania ekonomiczne Polski z minionych 100 lat są jednocześnie doskonałą okazją
do przygotowania niekonwencjonalnych, budzących zainteresowanie uczniów obchodów Święta Niepodległości w Państwa szkołach.

W konkursie biorą udział jednostki samorządu terytorialnego pierwszego i drugiego szczebla,
tj. gminy, powiaty oraz miasta na prawach powiatu, na terenie których
znajdują się szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne
oraz osoby fizyczne i osoby prawne uprawnione do reprezentacji szkoły niepublicznej.


SZKOLNY KOORDYNATOR

nauczyciel doradztwa zawodowego, edb,
informatyki, fizyki,techniki
Piotr Melnarowiczlink


ZIELONA SZKOŁA 2019

Podróże kształcą -  wiadomo nie od dziś. Już podczas przygotowań do wyprawy
możemy nauczyć się wielu praktycznych i potrzebnych w życiu rzeczy.

Organizacja wycieczki to jeszcze większe przedsięwzięcie – i nauczyciel i uczniowie
mogą wykorzystać swoją wiedzę i rozwinąć wiele umiejętności.

Wkrótce więcej informacji o nadchodzącym wyjeździe!

SZKOLNI ORGANIZATORZY WYJAZDU

nauczyciel informatyki i matematyki
Adrian Maćków


szkolny pedagog

Beata Stępień

=======

UWAGA AKCJA - "ZAPLANUJ SZKOLNĄ WYCIECZKĘ"

Uczniowie:

- stworzą przewodnik o wielkiej wycieczce szkolnej,
- dowiedzą się wszystkiego o organizacji wyjazdu i planowaniu budżetu takiego przedsięwzięcia,
- poszerzą swoją wiedzę i rozwiną wiele umiejętności - to będzie prawdziwa edukacja konsumencka
   w praktyce,
- poznają zagadnienia dotyczące planowania budżetu.

Zorganizowanie wycieczki szkolnej może być znakomitą okazją,
aby zapoznać młodzież z zagadnieniami dotyczącymi planowania budżetu
i pomóc jej w zrozumieniu wartości pieniądza.

zobacz w nowym dziale: INNOWACJA - WYCIECZKA


EUROPEJSKI TYDZIEŃ KODOWANIA 2018

Tydzień ten to szansa dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
aby nauczyć się kreatywnego programowania.

Europejski Tydzień Kodowania to spontaniczny ruch zapoczątkowany w 2013
przez młodych doradców ds. agendy cyfrowej ściśle współpracujących z Komisją Europejską.
Akcja ta, realizowana przez wolontariuszy w całej Europie,
ma na celu pokazanie wszystkim zainteresowanym, że programowanie może być
ciekawe i przydatne. Może na przykład służyć do rozwiązywania problemów,
wcielania różnych pomysłów w życie, czy komunikacji.

Więcej informacji: http://codeweek.eu/

  SZKOLNY KOORDYNATOR:

nauczyciel informatyki i matematyki
Adrian Maćków
INNOWACJA PEDAGOGICZNA:

CYBERNAUCI - KOMPLEKSOWY PROJEKT KSZTAŁTOWANIA
BEZPIECZNYCH ZACHOWAŃ W SIECI


Celem jest podniesienie kompetencji wszystkich wymienionych grup
w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia.

W naszej szkole przeprowadzone zostaną w warsztaty z zakresu cyberbezpieczeństwa
z trzema grupami: uczniów, nauczycieli i rodziców. Każdy otrzyma pakiet materiałów edukacyjnych dotyczących bezpiecznego korzystania z TIK.

LINKSZKOLNY KOORDYNATOR

nauczyciel informatyki i matematyki
Adrian Maćków"LEPIEJ WIDOCZNI - WIDOCZNIE LEPSI"

 Pod takim hasłem uczniowie klas IV z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Świerzawie
uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych mających uwrażliwić i zmotywować ich do konieczności
noszenia odblasków po zmroku. Zajęcia mają na celu przede wszystkim zmniejszyć liczbę osób
ginących każdego roku na drogach z powodu niezauważenia ich
przez kierujących pojazdami. Po dyskusji i projekcji filmowej uczniowie przystąpili
do projektowania własnych znaczków odblaskowych, które z przyjemnością nosiliby na co dzień.

     

Nauczyciel edb, doradztwa zawodowego,
informatyki, fizyki i techniki

Piotr MelnarowiczINFORMACJA

W dniu 28.09.2018 dziewczynki z Małego Samorządu Uczniowskiego
pamiętały o swoich kolegach z klas 0-III.
Chłopcy - Wszystkiego Najlepszego!


MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA 2018

 Akcja ŚDTM to wielkie święto w szkole odbywające się pod hasłem:
"Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają".

2 lub 3 dzieci tworzy Komisje oraz Patrole Egzaminacyjne.
Pełnią ważną rolę egzaminatorów i mają wyjątkową okazję,
by sprawdzić wiedzę starszych kolegów oraz osób dorosłych z tabliczki mnożenia.

Matematyka jest nieodzownym elementem edukacji młodych umysłów,
a umiejętność mnożenia stanowi fundament do poznawania kolejnych jej zagadnień.

Tabliczka mnożenia jest uznawana za materiał konieczny
do bezwzględnego opanowania przez ucznia.

Zapraszamy do ćwiczeń z tabliczką mnożenia:

http://matzoo.pl/klasa3/mnozenie-przez-2-3-4-i-5_14_250

http://matzoo.pl/klasa4/mnozenie-przez-6-7-8-i-9_19_252

http://matzoo.pl/klasa2/tabliczka-mnozenia-na-czas_9_249SZKOLNI KOORDYNATORZY

nauczyciele matematykiSPRZĄTANIE ŚWIATA 2018

Celem tegorocznej edycji buło wspomożenie selektywnej zbiórki odpadów.

To bardzo bardzo ważne ze względu na lepsze wykorzystywanie zasobów,
które „zamrażamy” w odpadach oraz poszanowanie środowiska, oszczędność energii i wody.
Ale jest to istotne także ze względu na konieczność osiągnięcia
przez polskie gminy poziomu 30% recyklingu już w tym roku,
a przez Polskę poziomu 50% recyklingu odpadów z gospodarstw domowych
już za dwa lata, w roku 2020. <źródło>QUO VADIS ABSOLWENCIE?
– czyli moja przyszłość w moich rekach!

 
Kończysz szkołę, stajesz przed wyborem zawodu, specjalizacji, szkoły przygotowującej
Ciebie do wybranego zawodu. Dookoła słyszysz głosy starszych, doświadczonych autorytetów, rodziców, kolegów, koleżanek.
Jaki zawód wybrać? - to bardzo trudna decyzja dla każdego ucznia.
Karierę zawodową trzeba świadomie zaplanować.
Warto wyznaczyć sobie cel bądź cele, do których będziemy dążyć.
Zanim to jednak nastąpi, należy poznać szereg czynników warunkujących
właściwe zaplanowanie przyszłości.

Do podjęcia trafnej i przemyślanej decyzji już zaczęli się przygotowywać
uczniowie klasy VIII "a" i VIII "b" ze Szkoły Podstawowej w Świerzawie.
Uczestniczyli oni w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez doradców zawodowych
z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Legnicy.
Uczniowie dowiedzieli się jak poznać siebie, swoje mocne i słabe strony
oraz czym kierować się przy wyborze zawodu.

Przed uczniami jeszcze kilka spotkań z doradcami, życzymy uczniom samych
trafnych wyborów związanych z ich przyszłością i sukcesów
w obranej ścieżce kariery zawodowej.

Nauczyciel doradztwa zawodowego,
informatyki, fizyki i techniki

Piotr Melnarowicz

DYPLOM FUNDACJI WROCŁAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI


BEZPIECZNE WAKACJE

Zawsze stosuj poniższe zasady:


  1.  W upalne dni noś czapki z daszkiem lub inne nakrycia głowy.
 2.
  Kąp się TYLKO w miejscach wyznaczonych i strzeżonych.
 3.  
Pamiętaj o odpowiednim ubiorze, pasującym do pogody.
 4.  
Baw się w bezpiecznych miejscach, spędzaj wolny czas aktywnie.
 5. 
Wracaj do domu o umówionej z rodzicami porze.
 6.  
Ogranicz czas spędzany przed komputerem i smartfonem.
 7.  
Zawsze poruszaj się po chodniku, a jeśli go nie ma to chodź lewą stroną jezdni.
 8.  
W piłkę graj tylko na boisku lub z dala od drogi.
 9. Ni
gdy nie podawaj w Internecie swoich danych osobowych
    (np.: prawdziwego imienia i nazwiska).
10. Dbaj o prywatność - nie umieszczaj swoich zdjęć w Internecie.

 


INFORMACJA

Wykaz podręczników do religii w roku szkolnym 2018/19
Podręczniki do religii Rodzice zakupują we własnym  zakresie.

DYREKTOR
WYPRAWKA DLA KLASY DRUGIEJ 2018/19

- blok rysunkowy biały 1 szt
- blok techniczny biały 1 szt
- bloki techniczne kolorowe małe 2 szt
- blok techniczny kolorowy duży 1 szt
- papier kolorowy samoprzylepny
- farby plakatowe, pędzelki, kubek na wodę
- kredki ołówkowe
- pastele
- flamastry
- teczka na prace plastyczne
- klej
- nożyczki
- plastelina
- ołówek,
- gumka,
- strugaczka,
- linijka,
- zeszyt w wąską linię,
- zeszyt w kratkę,
- zeszyt wychowawczy,
- strój gimnastyczny w worku,
- obuwie na zmianę w worku,
- pióro,
- zmazik.


WYPRAWKA DLA "ZERÓWKI" ORAZ DO KLASY PIERWSZEJ 2018/19

              bloki rysunkowe białe - 2 sztuki,
              bloki techniczne białe - 2 sztuki,
              bloki techniczne kolorowe (małe) - 2 sztuki,
              blok techniczny kolorowy (duży)– 1 sztuka,
              papier kolorowy samoprzylepny duży - 1 sztuka,
              kredki świecowe - 1 opakowanie,
              kredki ołówkowe grube - 1 opakowanie,
              farby plakatowe - 1 opakowanie,
              pędzelki, kubeczek na wodę,
              pastele - 1 opakowanie,
              teczka biurowa na prace plastyczne,
              klej w sztyfcie,
              klej typu „magic”,
              bibuła różne kolory,
              flamastry - 1 opakowanie
              ołówek, gumka, strugaczka, nożyczki
              zeszyt w wąska linię
              zeszyt w kratkę 16 – kartkowy – 2 sztuki
              strój gimnastyczny w podpisanym worku
              obuwie na zmianę w podpisanym worku

Proszę podpisać wszystkie rzeczy.

Obowiązujące podręczniki i ćwiczenia:

Cykl wydawniczy „Olek i Ada” dla sześciolatka, wyd. MAC edukacja
- podręcznik – „Olek i Ada na szlaku przygód”,
- karty pracy – „Olek i Ada B+, części 1 – 5,
- wyprawka.KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA

Nasza szkoła uczestniczy w ogólnopolskiej edycji programu
KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA, który uczy pierwszoklasistów jak być bezpiecznym w szkole,
w domu i na drodze. Program Klub Bezpiecznego Puchatka, jak co roku, organizowany jest wspólnie
z Komendą Główną Policji. Patronują mu także Kuratoria Oświaty

strona akcji: http://www.bezpiecznypuchatek.pl/

zobacz ulotki programu <klik>PROGRAM "EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA"

Logo programu "Edukacja dla bezpieczeństwa"

Program Edukacja dla bezpieczeństwa, przeznaczony do realizacji na każdym poziomie nauczania,
w ramach powszechnego systemu edukacji, powstał z dostrzeganej przez wiele środowisk
konieczności podejmowania skutecznych działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego
i troski o właściwą edukację młodych Polaków.

Program ma zapewnić uczniom wyposażenie w wiedzę i umiejętności służące radzeniu sobie ze współcześnie identyfikowanymi zagrożeniami. Więcej informacji znajduje się na stronie
www.wychowaniekomunikacyjne.org


Zagraj w puzzle - Bezpieczny przejazd

zagraj w puzzle

PROGRAM "TRZYMAJ FORMĘ"

Szkoła Podstawowa w Świerzawie bierze udział w programie "Trzymaj formę"
(
www.trzymajforme.pl).

Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych
nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia
i zbilansowanej diety w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

Poznaj założenia programu <link>.BROSZURA DLA MŁODZIEŻY - pobierz tutaj .
ULOTKA DLA RODZICÓW
dzieci biorących udział w programie - pobierz tutaj.
SEGREGUJMY ŚMIECI


Śmieci dzielimy na cztery kategorie:
papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz bioodpady.


SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERZAWIE